domingo, 27 de diciembre de 2009

conclusions

CONCLUSIONS:

L’activitat d’ensenyament-aprenentatge Per què ens canvia la veu? tenia per objectiu aconseguir un aprenentatge significatiu en els alumnes utilitzant la mediació de les TIC. Això ha estat aconseguit ja que els alumnes han adquirit els conceptes procediments i actituds que s’havien proposat en el projecte.
La motivació dels alumnes ha estat positiva envers l’activitat ja que el problema els ha resultat significatiu perquè havia sorgit de la mateixa aula i el procés de resolució ha tengut presents les inquietuds dels alumnes.
Les TIC han estat un recurs facilitador de tot el procés i a la vegada motivador tal i com s’ha apuntat en l’apartat d’avaluació.
La metodologia utilitzada ha facilitat que cada alumne pogués construir el seu coneixement. Els alumnes han tengut un paper actiu en tot moment i la meva tasca com a professora ha consistit en proposar camins i ajudar a resoldre dificultats.
Cal destacar el paper dels companys en la construcció de significats durant el procés. El treball ha estat col•laboratiu i ha propiciat, primer en parelles, després en grups de 4 alumnes i finalment en gran grup la conversa, discussió i reflexió.
Un aspecte que ha estat molt valorat tant pels alumnes com per les professores ha estat l’autoavaluació realitzada pels aprenents ja que els ha suposat una profunda reflexió sobre el que han après i satisfacció de ser ells mateixos els que poguessin valorar el seu progrés, acostumats com estan a ser ”jutjats”pels adults.

No hay comentarios:

Publicar un comentario